پرش به محتوا

مضمون هر یک از رویدادهای دیزایناتون موضوع‌هایی اجتماعی و یا زیست‌محیطی است که عمدتاً پیرامون اهداف جهانی توسعه‌ی پایدار (SDGs) تعریف می‌شوند

دستیابی به تساوی جنسیتی و تقویت زنان و دختران
اطمینان از آموزش فراگیر با کیفیت مساوی و توسعه فرصت‌های یادگیری برای همگان در تمام ادوار زندگی
اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی
پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی
امحاء فقر در تمام اشکال موجود در سراسر دنیا
کاهش تبعیض داخل و میان کشورها
تدارک زیر ساخت های قابل تجدید همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و توسعه نوآوری
توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان
اطمینان از دستیابی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اطمینان، پایدار و مدرن برای همه
اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و تخلیه فاضلاب
حمایت و توسعه استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمین، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، توقف فرسایش زمین و توقف خسارت‌های وارده بر تنوع زیستی
مصرف و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
اطمینان از مصرف و الگوهای تولید پایدار
ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن، قابل تجدید و پایدار
تحکیم پایه های اجرا و احیا مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل
توسعه صلح‌آمیز جوامع در راستای توسعه پایدار از طریق دسترسی به عدالت برای همگان و ایجاد ساختارهای موثر در تمام سطوح